សន្និសីទអន្តរជាតិលេីកទី១ ស្តីពីទេសចរណ៍ម្ហូបអាហារកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ៖…

ទេសចរណ៍ម្ហូបអាហារ​កម្ពុជា​ (Cambodia Gasteonomy and Food Tourism) ដេីម្បីលេីកកម្ពស់គុណតម្លៃប្រពៃណី និងបេតិកភណ្ឌ ដើម្បីការពារអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាព។
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តខេត្តស្ទឹងត្រែង បាននាំយកផលិតផល និងម្ហូបអាហារប្រចាំខេត្តដាក់តាំងបង្ហាញ និងជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិ-អន្តរជាតិភ្លក់រសជាតិ នាឱកាសសន្និសីទអន្តរជាតិលេីកទី១ ស្តីពីទេសចរណ៍ម្ហូបអាហារកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ៖ លេីកកម្ពស់គុណតម្លៃប្រពៃណី និងបេតិកភណ្ឌ ដេីម្បីការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *