វគ្គផ្សព្វផ្សាយបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាស្តីពីទេសចរណ៍សម្រាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែង។


(មន្ទីរទេសចរណ៍ ខេត្តស្ទឹងត្រែង)​ ក្រោមអធិបតេយភាពឯកឧត្តម យ៉ង់ សុវឌ្ឍនា​ អភិបាលរងនៃគណៈអភិលខេត្តស្ទឹងត្រែង​ បានបើកសិក្ខាសាលាច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា និងការផ្ទេភាកិច្ចដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជម្រុញប្រសិទ្ធិភាពការងារ ទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍សម្រាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែង​។ ថ្ងៃទី19 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2019។

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *