ភោជនីយដ្ឋាន មាតុភូមិព្រៃធ្នុង

រីករាយការបើកសម្ពោធ | មាតុភូមិ® | សាខាក្រុងស្ទឹងត្រែង-ព្រៃធ្នង់ ថ្ងៃទី ៧ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ បម្រើជូនចាប់ពីម៉ោង |១០:៣០ថ្ងៃត្រង់ – ៨:៣០យប់|
សូមទំនាក់ទំនងៈ ០១៧ ៩០ ៨៥ ៩០២០
ភូមិថ្មលាត សង្កាត់ស្រះឬស្សី ក្រុងស្ទឹងត្រែង បម្រើជូនលោកអ្នកម្ហូបប្រពៃណីជាតិ និងម្ហូបភូមិសាស្រ្ត សម្រាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែង

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *