មគ្គុទ្ទេសក៏ទេសចរណ៍សហគមន៍

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែងបានសហការជាមួយនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍នៃក្រសួងទេសចរណ៍បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទ្ទេសក៏ទេសចរណ៍ថ្នាក់សហគមន៍ ជូនដល់សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍6កន្លែង ក្នុងស្រុកចំនួនបី ចាប់ពីថ្ងៃទី8-12 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2019 នៅឃុំអូរស្វាយ ស្រុកបុរីអូរស្វាយសែនជ័យ ខេត្តស្ទឹងត្រែង។