ពីធីប្រគលវិញ្ញាបនបត្រដល់សិក្ខាកាមជ័យលាភីលើការវាយតម្លៃសិក្សាពីមុន(RPL)​


ពីធីប្រគលវិញ្ញាបនបត្រដល់សិក្ខាកាមជ័យលាភីលើការវាយតម្លៃសិក្សាពីមុន(RPL)​នៃសេវាកម្មសណ្ឋាគារ សម្រាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែង​ ព្រឹកថ្ងៃទី​20​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2019​។

ក្រោមកិច្ទសហការ​របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ជាមួយ​រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង​ មន្ទីរទេសចរណ៍ និងដៃគូអភិវឌ្ឍ​ន៍ អង្គការស្វិសខន់ថាក់ក្មុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ បានរៀបចំពីធីពីធីប្រគលវិញ្ញាបនបត្រដល់សិក្ខាកាមជ័យលាភីលើការវាយតម្លៃសិក្សាពីមុន(RPL)​នៃសេវាកម្មសណ្ឋាគារ សម្រាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែង​ ដោយមានសក្ខាកាមចូលរួមប្រមាណ150​នាក់​ ក្រោមអធិបតេយភាព​ឯកឧត្តម​ ញ៉ែម​ សារី​ អភិបាលរងនៃគណ:អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង​ និងមន្ទីរស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធនានាក្នុខេត្ត​ និងម្ចាស់អាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍​ផងដែរ។