កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគី​ កម្ពុជា ឡាវ​ ស្តីពី……..

កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែង និងខេត្តចំប៉ាសាក់ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រក្សាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ តាមបណ្តោយព្រំដែន កម្ពុជា ឡាវ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចនៃប្រទេសទាំង២ ថ្ងៃទី​២៩-៣០ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩។