ភ្ញៀវទេសចរ កើតឡើងគួរកត់សម្គាល់ក្នុង ឆ្នាំ២០១៨នេះ

 


ក្នុងឱកាសបុណ្យ ភ្ជុំបិណ្ឌមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរ កើតឡើងដល់ទៅ ៦៣,៤៩% ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៧ក្នុងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ថ្ងៃទី២នេះ បើយោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់ក្រុមការងារប្រចាំការតាមតំបន់រមណីដ្ឋាន នានាក្នុងខេត្តផ្ញើមកមន្ទីរទេសចរណ៍ដែលមានការចង្អុលបង្ហាញពីលោក  អ៊ន់ ប៉ោសឿន ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែង។