សារចរណែនាំ របស់ក្រសួងទេសចរណ៍

មន្ទីរទេសចរណ៍សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ទាំងអស់ក្នុង ខេត្តស្ទឹងត្រែងមេត្តាជ្រាបថា ដោយមាន សារាចរណែនាំ របស់ក្រសួងទេសចរណ៍លេខ ០១៣ សរណន ស្តីពី ការហាមប្រាមការប្រើប្រាស់បញ្ជីមុខម្ហូបឈ្មោះ ” ព្រះផ្លោះជញ្ជាំងស៊ុប” ក្នុងភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានរបស់លោក/លោកស្រីម្ចាស់អាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍ដើម្បីអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ដូចបានភ្ជាប់ជូន ឯកសារដូចខាងក្រោម៖