វឌ្ឍនះភាពការងាររបស់ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង សម្រាប់៦ខែចុងក្រោយ ឆ្នាំ២០១៨

វឌ្ឍនះភាពការងារដែលសម្រេចបានរបស់មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែង ក្នុងរយះពេល ៧ខែចុងក្រោយនេះ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក អ៊ន់ ប៉ោសឿន ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត និងមន្រ្តីរាជការ ក្រោមឱវាទទាំងអស់ដែលមានឆន្ទះមុតចំពោះការងារទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងរយះពេលកន្លងមក។ ថ្ងៃទី០៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

Gepostet von Stung Treng Department of Tourism am Dienstag, 4. September 2018