ទីក្រុងស្អាតដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នា

មន្ទីរទេសចរណ៍ដឹកនាំដោយលោក អ៊ន់ ប៉ោសឿន ប្រធានមន្ទីរបានដឹកនាំមន្រ្តីចូលរួមយុទ្ធនាការសំអាតអនាម័យក្រុងស្ទឹងត្រែង ដោយបែងចែកជា ៣ខ្សែ ១. មួយក្រុមតាមបណ្តោយផ្លូវមាត់ទន្លេ ២. ខ្សែទី២ តាមបណ្តាោយសួនច្បារចាប់ពីសាលាខេត្ត និង៣. ខ្សែទី៣ នៅជុំវិញផ្សារស្ទឹងត្រែង។ សរុបមានចំនួន ប្រមាណ ៣០០ នាក់ ធ្វើនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។