ទីក្រុងស្អាត

·ចូលរួមសម្អាតទីក្រុង ក្រោមការដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឌួង ពៅ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង និងមន្រ្តីរាជការគ្រប់ប្រភេទបានសហការគ្នារចូលរួម រើសសំរាមក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងដើម្បីជាសក្ខីភាពនៃការចូលរួមសម្អាតអនាម័យបរិស្ថាន ដោយពុំមានការរើសអើងតួនាទីភារកិច្ច (ទីក្រុងស្អាតផ្តើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នារ) ។

ត្រូវនិយាយថាទេចំពោះការទុកដាកនូវកាកសំណល់គ្រប់ប្រភេទ ដែលរាយបាយ។  កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆៈរិយ ផ្តល់ភាពកក់ក្តៅ។