កែសម្រួលគណៈកម្មកាសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ព្រះរំកិល ខេត្តស្ទឹងត្រែង

លោក អ៊ន់ ប៉ោសឿន ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍បានចូលរួមជាគណៈអធិបតី និងអជ្ញាធរស្រុក,ឃុំ ដើម្បីបោះឆ្នោតកែសម្រួលសមាជិកគណៈកម្មការសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ព្រះរំកិល  ក្នុងន័យថែរក្សាគុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍អោយមាននិរន្តរភាព និងជាយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីទាក់ទាញ់ទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិមកទស្សនាកំសាននូវតំបន្តអេកូទេសចរណ៍មួយនេះ ដែលជាផ្នែកមួយជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈវិស័យអេកូទេសចរណ៍សហគមន៍ ថ្ងៃទី ៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។

21442365_2046625452234342_331716504_n 21443011_833044823525138_1852959325_n 21459902_2046625412234346_994805796_o 21533946_2046625345567686_609781237_o 21584885_2046625225567698_373547928_n